ub-media.uio.no

Dette er en lagringsserver for ulike mediefiler ved Universitetsbiblioteket i Oslo. For generelle spørsmål om innhold som finnes her, kontakt digit-drift@ub.uio.no. Under følger en ukomplett liste over materiale som er lagret her.

/arkiv/ub-live/
Opptak av forelesinger og andre arrangementer på eller i samarbeid med Realfagsbiblioteket. Et lite antall mapper er passordbeskyttet pg.a. opphavsrettsbeskyttet innhold som ikke kan deles offentlig. Ingen andre tjenester avhenger direkte av disse filene. Metadatabeskrivelse ligger på YouTube / i Vortex og samkjøres av Blekkio (intern tjeneste).
/arkiv/musiclab/
Materiale fra MusicLab.
/arkiv/digitalisert/
Dokumenter som har blitt scannet og overført til Alma Digital.
/arkiv/dns/
Arkiv for Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard og SIMULA. Materiale samlet av Knut Hegna. Fagsiden i Informatikk avhenger direkte av disse filene. Se også /arkiv/kristennygaard/ (litt uklart hvorfor dette ikke er en undermappe).
/broegger/
Brøggers dagbøker. Skannet av Thomas Henden i 2017. Ingen andre tjenester avhenger direkte av disse filene. Metadatabeskrivelse ligger i Zotero-gruppen Brøgger dagbøker sammen med kopier av de scannede filene (krever invitasjon, spør Solveig Sørbø eller Thomas Henden).
/minuskel/
UBOs bokskatter på nett.
/OPES/
Oslo Papyri Electronic System.