Hvordan bruke systemet

Stiler og interaktive øvelser
   

Plagiering og fusk

 
Hvordan benytte stiler
Kompendium:pdf ] [ rtf ]

Vi har valgt å presentere tre stiler; Chicago, Harvard og MLA. Stilene benyttes blant annet innenfor de humanistiske fag. Felles for stilene er at henvisninger til bøker, artikler og annet materiale i noter, referanser og litteraturliste inneholder følgende elementer: forfatter (eventuelt redaktør i stedet for forfatter) og oversetter der det er relevant, tittel (og undertittel) og publiseringsinformasjon. Når det gjelder bøker, oppgis forlag og utgivelsessted. Når det gjelder artikler, oppgis tidsskriftets navn, årgang eller bindnummer, år, sidetall, og ofte hefte- eller enkeltnummer. Når det gjelder ikke-trykt materiale, angis det hvilket medium materialet er publisert i.

BBB

Husk at ulike fag har ulike krav til hvilken stil som skal benytte. Noen fagtradisjoner vil ha noter og bibliografi, andre fag vil ha referansene i parentes og tilhørende referanseliste.

BBB

Hvilken stil skal jeg benytte?
Hvilken stil du skal benytte vil være avhengig av det emnet/faget du studerer. Det finnes mange ulike stiler og ulike anbefalinger. Hvilke stil du skal benytte, på det konkrete emnet/faget, må avklares med de ansvarlige for emnet/faget. Om det ikke kreves en bestemt stil, velg så en stil og bruk den konsekvent i oppgaven du skriver.

BBB

Et tips: Det tar mye lengre tid å skulle finne tilbake til kilder og sette inn henvisninger like før du skal levere, enn å gjøre det konsekvent fra starten av. Gjør det til en vane alltid å notere kildehenvisningen, også når du tar notater for hånd. Husk at lærer/sensor sjekker henvisningene dine.

BBB

Nok et tips: Vær nøyaktig. Husk at hvert komma, punktum, kolon og mellomrom, samt hver parentes skal være med slik det står i eksemplene og øvelsene.

Klikk!

Klikk!

Klikk!

Klikk!

Praktiske øvelser og eksempler: Stiler

Klikk!
 
Klikk!
Klikk!
Litteraturlisten. Interaktive øvelser Klikk!
Litteraturlisten. Interaktive øvelser
Klikk! Litteraturlisten. Interaktive øvelser Klikk!
Sitering. Interaktive øvelser Klikk!
Sitering. Interaktive øvelser
Klikk! Sitering. Interaktive øvelser Klikk!

mellomrom
Digitale ressurser i forbindelse med oppgaveskriving
Litteratur om ulike stiler